"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

Vakantiegeld Samen Delen

Ook dit jaar doet de Lutherse kerk weer mee met het delen van ons vakantiegeld ten behoeve van mensen die veel minder te besteden hebben. Zie hier voor een informatiefilmpje!  Geeft uw gift op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

 

Muziekdienst 14 april 2024 12.00 uur

Tweede zondag na Pasen  Christus der ist mein Leben

Op deze zondag in de Paastijd lezen we over Petrus die de (door hem verraden) Opgestane Jezus ontmoet. We combineren het beroemde koraal Christus der ist mein Leben (BWV 282) met het openingskoor uit Cantate 118 O Jesu Christ, mein Lebens Licht. Die cantate is eigenlijk een koorfantasie die veel gezongen wordt bij rouwplechtigheden als boodschap van hoop op nieuw leven in Christus. Tijdens de collecte zingt Elise te Kaat de fraaie aria Hochgelobter Gottes Sohn uit Cantate 6 bedoeld voor de tweede of derde zondag na Pasen.

Uitvoerenden zijn: Lisa Bunt, sopraan; Elise te Kaat, alt; Theo van Willigenburg, tenor; Alexander Bunt, bariton. Maurits Bunt, kistorgel en Leeflangorgel; Péter Thiering, blokfluit.

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Jos de Heeer. Vanaf 11.00 uur wordt er koffie en thee geschonken in de Lutherzaal.

Wie is Luther? Wat is Luthers? Waarom Luthers?

Wat is het eigene van Lutherse spiritualiteit (en hoe kloosterlijk is die?)

Gesprekskring op zaterdag 13 april 10.30-12.00 uur in de Lutherzaal achter de Lutherse kerk

 

Muziekdienst 31 maart 2024 Eerste Paasdag

PASEN MET GEORG FREDRIC HANDEL

Het bekende Oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel kennen we vooral vanwege het eerste deel waarin de komst van de Messias wordt aangekondigd. Minder bekend is het tweede en derde deel waarin, na de Passie van Christus, diens opstanding wordt bezongen.

Op Eerste Paasdag klinken twee prachtige aria's en een koraal uit die delen van Messiah:

I know that my Redeemer liveth (sopraan), If God be for us (alt) en het Chorus: Since by man came death (SATB) op een tekst uit 1 Korintiërs 15, 21-22: "Want omdat vanwege een mens de dood is gekomen, is ook door een mens de opstanding van de doden. Want zoals ‘in Adam' allen sterven, zo zullen ook 'in Christus' allen levend worden gemaakt."

Uitvoerenden zijn: Ellen van den Berg, sopraan; Elise te Kaat, alt; Theo van Willigenburg, tenor; Alexander Bunt, bariton. Maurits Bunt, Leeflangorgel en kistorgel; Cornelie Wannee, viool.

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. Vanaf 11.00 uur wordt er koffie en thee geschonken in de Lutherzaal.

 

Muziekdienst 10 maart

Aria's en koralen uit de Matthäus Passion

De muziek van Bach is al op allerlei instrumenten en in velerlei varianten uitgevoerd, maar de Matthäus Passion begeleid op twee harmoniums blijft een van de meest unieke manieren om de intimiteit van aria's en koralen te beleven.

Sybolt de Jong maakte speciale arrangementen van Bach's orkestpartijen, die hij samen met zijn broer Euwe de Jong op twee harmoniums zal spelen. Bij de bekende koralen zingt de gemeente mee, waarbij we worden begeleid op het harmonium dat Johannes de Heer gebruikte om bij tent-samenkomsten zijn liederen te begeleiden (het harmonium heeft daartoe een lage bas die klinkt als een 16 voet).

Tijdens de muziekdienst zingt sopraan Anna-Julia David de aria Aus Liebe, altus David Cohen brengt de aria Erbarme Dich, en bariton Timon van Velzen zingt de aria Mache dich, mein Herze, rein.

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. Vanaf 11.00 uur wordt er koffie en thee geschonken in de Lutherzaal.

 

El Greco (ca 1580)

Evensongs in de Lutherse kerk: 2 maart, 30 maart en 20 april telkens om 18.30.

De Evensong is het gezongen avondgebed zoals dat is vormgegeven in de Engelse reformatie sinds 1549, waarin het psalmreciet centraal staat samen met het Magnificat (de lofzang van Maria) uit de Vespers en het Nunc Dimitis (lofzang van Simeon) uit de kloosterlijke Completen, het laatste gebed voor de nacht. Dagelijks wordt in alle Engelse kathedralen, colleges en in veel kerken zo’n Evensong gezongen. En dus nu ook in de Lutherse kerk door een projectkoor van jonge zangers o.l.v. Maurits Bunt.

Er zijn gezongen gebeden, een gezamenlijk gesproken geloofsbelijdenis, een Anthem (vrij muziekstuk op een Bijbeltekst) en na de gezongen psalm en het gezongen Magnificat twee lezingen. Geen preek. Alles is muziek, stilte en gebed.

Volgende Evensongs: zaterdag 2 maart 18.30, zaterdag 30 maart 18.30 en zaterdag 20 april 18.30.

 

Muziekdienst 11 februari 12.00 uur

De verstilde wereld van Arvo Pärt

In een wereld vol strijdgeweld klinkt deze zondag het motet Da Pacem Domine van Arvo Pärt en Pärts beroemde solo-zettingen van het Vater Unser en het gedicht My heart’s in the highlands. Tot slot mediteren we bij zijn orgelsolo Pari Intervallo.

Sopraan: Lisa Bunt; Countertenor: Eelsje de Vries; Tenor: Theo van Willigenburg; Bariton: Alexander Bunt; Orgel: Maurits Bunt

Voorganger: ds. Pieter Oussoren. Vanaf 11.00 uur koffie en thee in de Lutherzaal.

 

 

Muziekdienst 14 januari 12.00 uur

Muziek voor Epifanie

Op deze tweede zondag na Epifanie lezen we de bruiloft te Kana: het derde teken van Jezus’ verschijning als Messias, hij die voor ons de bruiloftswijn schenkt. Het met Kerst geboren licht (nata lux) gaat nu schijnen in de wereld. Daarom klinkt tijdens deze muziekdienst Morten Lauridsens beroemde O Nata Lux en zijn Sure on this shining night , maar ook een diep verstilde compositie van de Letse componist Peteris Vasks: The Fruit of Silence. Van de Nederlandse dirigent Daniel Rouwkema zingen we zijn koorgebed God be in my head

Uitvoerenden zijn: Lisa Bunt en Inge van der Schagt (sopraan), Elise te Kaat (alt), Theo van Willigenburg en Mees Buizer (tenor), Alexander Bunt (bariton) en Dirk Zwart (piano en orgel).

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Jos de Heer.

 

Gezongen avondgebed uit de Anglicaans Reformatie, zoals gebruikelijk in Engelse kathedralen en kerken.

Magnificat & Nunc Dimittis – Stanford in b

O Pray for the Peace of Jerusalem- Herbert Howells

Jong Projectkoor o.l.v. Maurits Bunt

 

Zie voor de liturgie HIER

Voor volgende evensongs, bezoek de website.

 

 

 

 

Ontmoeting bij Oudjaarsconcert zondag 31 december 12.00 uur

Met het 14-jarige pianotalent Demian Filatov 

Net als vorig jaar op Nieuwjaarsdag willen we elkaar op zondag 31 december (Oudjaarsdag) in plaats van tijdens een kerkdienst om 12.00 uur ontmoeten bij een kort concert door de 14-jarige Demian Filatov. Demian studeert inmiddels aan het Conservatorium van Amsterdam. Samen met zijn docenten daar bereidt Demian een afwisselend programma van 35 minuten grootse pianomuziek.

De familie van Demian (vader, moeder, broer en zus) heeft eindelijk een verblijfsvergunning gekregen, maar ze wonen nog steeds in het AZC in Amsterdam. De kinderen gaan daar ook naar school en Demian spreekt inmiddels goed Nederlands.

Het concert op 31 december wordt voorafgegaan door het zingen van verzen uit Psalm 90.

Na afloop van het concert zijn er in de Lutherzaal oliebollen en appelflappen en wordt daar Glühwein, thee en sap geschonken

 

Muziekdienst 10 december 2023 - Aria's en koren uit Hándels Messiah

Beroemde Aria's en koren uit het oratorium Messiah van Georg Friedrich Handel

Het eerste deel van George Friedrich Händels beroemde Messiah is geschreven voor de Advents- en Kersttijd. Bijzonder is dat Händel niet terugkijkt op de geboorte van het kerstkind, maar het verhaal vertelt vanuit het perspectief van de verwachting door vooral de profeet Jesaja aan het woord te laten.  We horen tijdens de muziekdienst van 10 december enkele roerende aria's gebaseerd op Jesaja-teksten zoals He shall feed his flock en Rejoice en het chorus And the glory of the Lord.

 

Sopraan: Sara Corbey; Countertenor: Eeltsje de Vries; Tenor: Theo van Willigenburg; Bariton: Timothé Beemster; Kistorgel: Maurits Bunt; Viool: Femke van der Winkel

Voorganger is ds. Maarten Diepenbroek.  Vanaf 11.00 koofie en thee in de Lutherzaal!

 

Muziekdienst 12 november 2023 – Requiem - Gabriël Fauré

Ook dit jaar brengen we in november in kleine bezetting het beroemde Requiem dat Gabriel Fauré tussen 1887 en 1890 componeerde. In november valt namelijk zowel Allerzielen (2 november) als Eeuwigheidszondag (20 november). Fauré schreef zijn 'dodenmis' voor orgel, koor en solisten en later voor orkest, koor en solisten. In de muziekdienst van 12 november klinken op één na alle delen uit het Requiem uitgevoerd met orgel, piano, altviool en vocaal kwartet, waaronder het beroemde Pie Jesu en het aangrijpende Agnus Dei en In Paradisum. 

Mezzo-sopraan: Iris Bouman.; Alt: Elise te Kaat; Tenor: Theo van Willigenburg; Bariton: Bas Cornelissen; Altviool: Bas Egberts; Organist/pianist: Dirk Zwart; Voorganger: ds. Maarten Diepenbroek

 

Muziekdienst 8 oktober 12.00 Vivaldi

8 oktober 2023 – Antonio Vivaldi: Sovvente il Sole

In deze muziekdienst horen we Vivaldi’s mooiste aria voor mezzo-sopraan Sovvente il Sole . De tekst past namelijk schitterend bij het evangelie uit Matteüs 8 over Jezus die de storm op het meer van Galilea stilt. Terwijl het schip overdekt wordt met golven door een plotseling opstekende storm ligt Jezus rustig te slapen. Zijn leerlingen wekken hem: “Heer, we vergaan! Dan bestraft hij de winden en de zee en er geschiedt een grote stilte”.

Hert tweede couplet van Sovvente il Sole zingt:/ Il mare, traquilo/ quasi senza onda/ talor si scorge,/ si ria procella/ pria lo turbò... De zee, helemaal kalm,/ bijna zonder golven/ Je ziet het zo soms,/ als een akelige storm /haar eerst verstoorde..

Uit Vivaldi’s Psalm compositie Nisi Dominus (psalm 127) horen we het roerende Cum Dederit: “Hij geeft het zijn beminden in de slaap”.

Countertenor: David Cohen; Viool: Femke van de Winkel; Leeflangorgel en piano: Dirk Zwart;

Voorganger: ds Pieter Oussoren. Vanaf 11.00 uur koffie en thee in de Lutherzaal.

 

Muziekdienst 10 september 2023 12.00 uur

Felix Mendelssohn ontmoet Gabriël Fauré

Fauré’s romantische Cantique de Jean Racine is het favoriete koorwerk voor ds. Jos de Heer die in deze dienst voorgaat. We combineren het met romantisch werk van Felix Mendelssohn: de koraalcantate Verleih uns Frieden en de eerste twee van zijn Drei Geistliche Lieder.

Sopraan: Lisa Bunt; Alt: Iris Bouman; Tenor: Theo van Willigenburg; Bariton: Alexander Bunt; Organist/pianist: Dirk Zwart

Voorganger: ds. Jos de Heer

Vanaf 11.00 wordt in de Lutherzaal koffie en thee geschonken

 

Gabriel Fauré (1801-1847)

 

Muziekdienst 9 juli 12.00

Engeland in Apeldoorn

Al langer was het de wens van Maurits, Lisa en Alexander Bunt om in de Lutherse kerk van Apeldoorn de prachtige muziek uit te voeren die dagelijks klinkt in Engelse kathedralen en Colleges. Daarom halen we in de Muziekdienst van 9 juli Engeland naar Apeldoorn. Maurits heeft het spetterende Magnificat en Nunc Dimittis in C van Brian Kelly in de vingers en we reciteren de psalmen op Engelse wijze vierstemmig. Natuurlijk ontbreek een Anthem niet en zingen we Engelse hymns in de hertaling door Sytze de Vries. Gastzangeres is Inge van der Schagt uit Utrecht die maandelijks een Evensong zingt met de Schola Davidica o.l.v. Daniel Rouwkema.

Uitvoerenden: Lisa Bunt (sopraan), Inge van der Schagt (sopraan), Jochem Baas (countertenor), Theo van Willigenburg (tenor), Alexander Bunt (bariton) en Maurits Bunt (orgel).

Voorganger in de dienst is ds Pieter Oussoren. Voorafgaande wordt vanaf 11.00 koffie en thee geschonken in de Lutherzaal.

 

Muziekdienst 14 mei 12.00 uur Het Liefste Lied van Overzee

Geliefde Engelse hymnes en hymncomposities

In 2012 verscheen een eerste bundel met door Sytze de Vries hertaalde Engelse hymnes die ook in Nederland bekendheid hadden gekregen door onder meer het BBC-programma Songs of Praise. In 2015 verscheen een tweede bundel ‘Het liefste lied van Overzee’ en inmiddels is er alweer een nieuw oogst hertaalde liederen.

De meeste geliefde van die liederen klinken in deze Muziekdienst zoals ‘Be still for the presence of the Lord’ (‘Word stil nu de Ene tot ons komt’), ‘Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan’, Jerusalem en ‘Zonder maat is Gods erbarmen’. Maar ook geliefde hymn-composities als ‘Dear Lord and Father of Mankind’ en ‘Lead me Lord’ zullen te horen zijn.

In deze Muziekdienst horen we voor het eerst de 19-jarige tenor Mees Buizer samen met Alexander Bunt (bariton), Elise te Kaat (alt) en Sara Corbey (sopraan. Voorganger is ds. Maarten Diepenbroek.

 

Muziekdienst 9 april 12.00 Eerste Paasdag

Händels Paasmuziek

Het bekende Oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel kennen we vooral vanwege het eerste deel waarin de komst van de Messias wordt aangekondigd. Minder bekend is het tweede en derde deel waarin, na de Passie van Christus, diens opstanding wordt bezongen. 

Op Eerste Paasdag klinken drie prachtige aria's uit die delen van Messiah:

I know that my Redeemer liveth (sopraan) op een tekst uit Job 19, 25-26 (en 1 C)Kor. 15,20: "Want ik weet dat mijn Losser leeft, - ten laatste zal hij opstaan van het stof; ook nadat mijn huid zo is geschonden zal mijn vlees God aanschouwen, want Christus is opgestaan.”

How beautiful are the feet (Aria in de tweede zetting die Händel maakte voor alt) op een tekst uit  Jesaia 52,7: "Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goede dingen verkondigen"

But thou dist not leave his soul in hell (tenor) op tekst uit Psalm 16,10: "Want gij laat mijn ziel niet over aan de hel, geeft geen verderf te zien aan uw vriend'.

Uitvoerenden: Sara Corbey, sopraan; Elise te Kaat, alt; Alexander But, tenor; Harald Bunt, orgel en kistorgel;  Femke van der Winkel, viool

Voorganger: dr. Theo van Willigenburg

Muziekdienst 12 maart 2023 12.00 uur

Aria's en koralen uit de Matthäus Passion

Ecce Homo ‘Zie de mens’  door Mateo Cerezo de jongere (1637-166)

 

In een kleine bezetting met solisten, kistorgel, viool, barokfluit  en gamba worden drie geliefde aria’s uitgevoerd uit Bachs Matthäuspassion: Erbarme dich, Aus Liebe en Mach dich mein Herze rein. Dat gebeurt tijdens de lezing van de Matteüs Passie.

We horen respectievelijk coutertenor Jochem Baas, sopraan Sara Corbey en bariton Timothé Beemster. Bij de koralen zingt de gemeente mee met de solisten. 

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren.

Vanaf 11.00 uur is er koffie en thee in de Lutherzaal.

 

Muziekdienst 12 februari 2023 12.00

O Jesu Christ, meins Lebens Licht

Op deze zondag lezen hoe Jezus duidelijk maakt dat hij gekomen is om de Wet en de Profeten (het Oude Testament dus) te vervullen. In Hem is Gods licht ten volle gaan schijnen. Daarom klinkt het openingskoor uit Cantate 118 O Jesu Christ, mein Lebens Licht. Die cantate is eigenlijk een koorfantasie die veel gezongen werd bij rouwplechtigheden. We combineren dat openingskoor met Bachs beroemde koraal Christus der ist mein Leben (BVB 295).

Uitvoerenden zijn Lisa Bunt (sopraan), Gerben van den Bosch (altus), Theo van Willigenburg (tenor), Alexander Bunt (bariton), Maurits Bunt (orgel) en Harald Bunt (gamba). In deze Muziekdienst horen we voor het eerst ons Hongaarse gemeentelid Péter Thiering op zijn barock blokfluit. Hij zal tijdens de collecte een deel spelen uit Bach’s Triosonate in d-klein (BWV 527).

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. Vanaf 11.00 uur is er koffie en thee in de Lutherzaal.

Muziekdienst 8 januari 2023 12.00

Muziekdienst –  Driekoningen

Op deze eerste zondag na 6 januari (Driekoningen) lezen we over de ‘drie magiërs’, wijzen uit het Oosten, die een lichtende ster aan de nachtelijke hemel hebben zien staan als teken van de geboorte van een nieuwe koning. Daarom klinkt tijdens deze muziekdienst Morten Lauridsens beroemde Sure on this shining night maar ook een diep verstilde compositie van de Letse componist Peteris Vasks: The Fruit of Silence op een tekst van moeder Teresa. Van de Nederlandse dirigent Daniel Rouwkema zingen we zijn koorgebed God be in my head.

Uitvoerenden zijn: Lisa Bunt (sopraan), Elise te Kaat (alt), Theo van Willigenburg (tenor), Alexander Bunt (bariton) en Maurits Bunt (piano en orgel).

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren.

1 januari 2023

Nieuwjaarsconcert met pianowonder Demian Filatov
 
Direct na het begin van de Oekraïne-oorlog is de 12-jarige Demian Filatov met zijn ouders, pleegbroer en oudere zus Rusland ontvlucht. Na een jaar gewoond te hebben in Ter Apel is hun asielaanvraag eindelijk in behandeling genomen en zijn ze verhuisd naar het  AZC in Amsterdam.
Demian is inmiddels toegelaten tot de prestigieuze piano-afdeling van het Conservatorium van Amsterdam waar hij verder gaat studeren als solo-pianist.
Het Nieuwjaarsconcert komende zondag begint om 12.00 uur met het zingen van psalm 90a waarna Demian zal worden voorgesteld en hij 35 minuten uur lang werken zal spelen van Chopin, Beethoven, Prokofiev en Debussy. 

Muziekdienst 25 december 2022

Aria's en koralen uit Bach's Weihnachtsoratorium
Pieter Oussoren 50 jaar predikant

Voorafgaande aan de Muziekdienst is er vanaf 11.00 uur, onder het genot van koffie/thee en kerststol, gelegenheid om ds Oussoren te feliciteren. Zijn enige wens: geen kado's maar een goede gift in het tweede collecte-schaaltje voor het Muziekfonds.

In de Muziekdienst horen we twee van de mooiste aria's uit Bach's Weihnachtsoratorium: Bereite dich Zion uit de eerste cantate en Schließe, mein Herze, dies selige Wunder uit de derde cantate.  

Daarnaast zingen we samen enkele bekende koralen uit het Weihnachtsoratorium.

Sopraan: Iris Bouman
Altus: Jochem Baas
Kistorgel en orgel: Maurits Bunt
Viool: Cornelie Wannee

Aria's en koralen uit Messiah

Beroemde Aria's en koren uit het oratorium Messiah van Georg Friedrich Handel

Sopraan: Ingrid Nugteren; Alt: Ellis Dijkstra; Tenor: Theo van Willigenburg; Bariton: Timothé Beemster Kistorgel: Maurits Bunt; Gamba: Harald Bunt; Viool: Femke van der Winkel

Het eerste deel van George Friedrich Händels beroemde Messiah is geschreven voor de Advents- en Kersttijd. Bijzonder is dat Händel niet terugkijkt op de geboorte van het kerstkind, maar het verhaal vertelt vanuit het perspectief van de verwachting door vooral de profeet Jesaja aan het woord te laten.  We horen tijdens de muziekdienst van 11 december enkele roerende aria's gebaseerd op Jesaja-teksten zoals Comfort YeHe shall feed his flock en Rejoice en het chorus And the glory of the Lord.

 

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Maarten Diepenbroek 

Gabriel Fauré's betoverende Requiem

Muziekdienst 13 november 2022  12.00 uur

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: in de maand november brengen we in kleine bezetting het beroemde Requiem dat Gabriel Fauré tussen 1887 en 1890 componeerde. In november valt namelijk zowel Allerzielen (2 november) als Eeuwigheidszondag (20 november). Fauré schreef zijn 'dodenmis' voor orgel, koor en solisten en later voor orkest, koor en solisten. In de muziekdienst van 13 november klinken op één na alle delen uit het Requiem uitgevoerd met orgel, piano, altviool en vocaal kwartet, waaronder het beroemde Pie Jesu en het aangrijpende Agnus Dei en In Paradisum. 

De vocale solisten zijn Iris Bouman (sopraan), Ellis Dijkstra, Aart Schutte (tenor) en Bas Cornelissen (bariton). Dirk Zwart bespeelt orgel en vleugel en Bas Egberts bespeelt de altviool. Voorganger is dr. Theo van Willigenburg.

 

Nisi Dominus - Antonio ivaldi

Muziekdienst 9 oktober 2022

‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden’

Antonio Vivaldi (1678-1741) schreef zijn Nisi Dominus (RV 608 op de tekst van psalm 127) rond 1716. Misschien was het bedoeld als lofbetuiging op God die hem had gezegend met een uitzonderlijk muzikaal talent. Hij speelde viool én orgel en componeerde meer dan 700 werken, waarvan zijn Vier Jaargetijden wel de bekendste is. Nisi Dominus is geschreven voor countertenor-solo begeleid door violen en continuo.

We zijn blij dat we countertenor Timothy Braithwaite weer hebben kunnen contracteren om als solist in de dienst zijn medewerking te verlenen. Hij wordt begeleid door Maurits Bunt op kistorgel, en Harald Bunt - gamba, Femke van der Winkel en Kees Hilhorst - viool en Cornelie Wannee – altviool.

Voorganger is ds. Pieter Oussoren. Vanaf 11.00 uur wordt koffie en thee geschonken in de Luherzaal.

 

 

Psalmen van vreugde en troost

Muziekdienst  10 juli  2022 - 12.00 uur

In 2017 was Michael Ignatieff  (Canadees van Russische origine, hoogleraar, essayist, romanschrijver, Booker Prize-winnaar en oud-politicus) te gast bij het Oude Muziek Festival in Utrecht waar in verschillende stijlen alle 150 psalmen ten gehore werden gebracht. Ignatieff verbaasde zich dat die gezongen psalmen het publiek en hemzelf diep roerden, ook al ware de meeste luisteraars, net al hijzelf, ongelovig. Naar aanleiding van die ervaring schreef hij het boek Troost dat begint met de vertroosting die bijbelse literatuur, en dan met name de psalmteksten mensen kunnen bieden.

In deze muziekdienst horen en zingen we psalmen van troost in verschillende stijlen: Geneefse psalmen in Goudimelstijl met daarna orgelimprovisatie, een psalm uit de Naardense Bijbel op vierstemmig chant., psalm 126 van Adriaan Schuurman voor sopraan en orgel en Howard Goodall’s zetting van ‘The Lord is my shephard’ (psalm 23) – bekend als de tune van de BBC tv-serie The Vicar of Dibley. Uitvoerenden: Lisa Bunt (sopraan), Elise te Kaat (alt), Theo van Willigenburg (tenor), Alexander Bunt (bariton) en Maurits Bunt (orgel). Voorganger in de dienst is ds Pieter Oussoren

Voorafgaande wordt vanaf 11.00 koffie en thee geschonken in de Lutherzaal.

 

Ich wandre durch Theresienstadt

Muziekdienst  11 september 2022 - 12.00 uur

In het licht van de joodse gedenkdagen in september en begin oktober staan in deze Muziekdienst de liederen en gedichten centraal van de Joods-Tsjechische schrijfster Ilse Weber (1903-1944). In haar werk, dat op wonderlijke wijze bewaard is gebleven, geeft ze een indringende schets van de ‘hel’ van het concentratiekamp Theresienstadt, dat door de nazi’s als ‘modelkamp’ aan de buitenwereld werd gepresenteerd.

We horen onder meer drie door Euwe de Jong gecomponeerde variaties op Webers beroemde ballade Ich wandre durch Theresienstadt, maar ook andere weemoedige liederen en gedichten. De vraag die naar aanleiding van het evangelie voor deze zondag centraal staat is of er misdaden zijn die menselijkerwijs onvergeeflijk zijn, zoals de Holocaust. Toch lezen we dat er gejuich is in de hemel als één zondaar zich bekeerd. Zou God zelfs de moordenaars van zijn eigen joodse kinderen kunnen vergeven?

Solisten in deze dienst zijn de mezzosopraan Iris Bouman en haar 14-jarige leerling Anna van Dijk, violiste Thirza van Driel, organist Maurits Bunt en Euwe de Jong aan de vleugel en het harmonium.

Voorganger is dr. Theo van Willigenburg

Jazzmuziekdienst 12 juni 2022

Het kerkorgel heeft in de Jazz niet echt een belangrijke rol en Jazz klinkt ook niet zo vaak in de kerk. Toch is het orgel heel geschikt voor dit genre, zoals bijvoorbeeld Count Bassie liet horen.

Organist Berry van Berkum heeft de traditie opgepakt en samen met misschien wel de beste klarinettist van Nederland, Steven Kamperman, richtte hij Het Orgel Trio op, waarbij contrabassist Dion Nijland het anker werd tussen de twee hoofdrolspelers.

Het trio zal in de Muziekdienst van 12 juni een selectie spelen uit het oeuvre van altsaxofonist Charlie Parker (1920-1955). Maar ook grootheden als Duke Ellington (1899-1974) zijn te horen. Daarnaast begeleiden Berry, Steven en Dion de samenzang op swingende en jazzy wijze.

Voorganger in de dienst in ds. Pieter Oussoren

Muziekdienst 8 mei 12.00 uur

Uit het Notenbüchlein van Anna Magdalena Bach

Uit het tweede deel van dit fraaie muziekboek dat Johann Sebastian Bach schreef voor zijn tweede vrouw Anna Magdalena (en dat door haarzelf werd aangevuld) klonk op deze zondag Jubilate (‘Juicht’) de mooiste instrumentale en vocale muziek. Zo hoordenwe het bekende Bist du bei mir dat oorspronkelijk werd geschreven door Gottfried Heinrich Stölzel voor zijn opera‘Diomedes, Oder: Die triumphierende Unschuld’ maar dat werd bewerkt door Johann Sebastian Bach en als nr 25 in deel 2 van Anna Magdalena’s muziekboek is opgenomen. Daarnaast hoorden we ook de aria Schlummert ein, ihr matten Augen, oorspronkelijk uit de Bach-cantate ‘Ich habe genug” (BWV 85), maar voor Anna Magdalena getransponeerd zodat het niet door een bas maar door een sopraan gezongen kan worden.

Solist in de muziekdienst was sopraan Joalien van den Houten die werd begeleid op klavecimbel door Jan Kleinbussink. Voorganger was ds. Jos de Heer. Zie HIER de opname.

 

Muziekdienst 17 april Eerste Paasdag

Aria's en koren uit Händels Messiah

Het bekende Oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel kennen we vooral vanwege het eerste deel waarin de komst van de Messias wordt aangekondigd. Minder bekend is het tweede en derde deel waarin, na de Passie van Christus, diens opstanding wordt bezongen. Daar hoort ook het bekende Halleluja-koor thuis.Op Eerste Paasdag klonken drie prachtige aria's en een koraal uit die delen van Messiah: But thou didst not leave his soul in hell (sopraan) ; I know that my Redeemer lives (sopraan) How beautiful are the feet (Aria in de tweede zetting die Händel maakte voor alt); Chorus: Since by death came death (SATB) 

Sopraan in deze Muziekdienst was Sara Corbey, alt Elise te Kaat, tenor Theo van Willigenburg en bariton Onno van Dijk. Het Leeflangorgel en kistorgel werden bespeeld door Maurits Bunt, Cornelie Wannee was de violiste en Harald Bunt bespeeld de gamba. Voor de liturgie klik HIER.

Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. Vanaf 11.00 wordt er koffie en thee geschonken in de Lutherzaal.

Muziekdienst 13 februari 2022 12.00 uur

Christus der is mein leben

Op deze zondag lezen we over de opstanding van Lazarus uit Johannes 11. We horen het doorgecomponeerde Chorale Christus der ist mein Leben van Bach (BWV 282). En uit Bachs gelijknamige cantate (BWV 95) klinkt het slotkoraal Weil du vom Tod erstanden bist. Altsolist Jochem Baas zingt de aria Ich bitt noch mehr, o Herre Gott uit cantate 177, bedoeld voor solo countertenor, continuo en solo gamba. Opnieuw horen we in deze dienst de jonge gambist Harald Bunt begeleid door zijn broer Maurits op kistorgel. De dienst eindigt met twee delen uit Cantate 95 (Christus der is mein Leben): het basrecitatief Den ich weiss dies und glaub es ganz gewiss en het slotkoraal Weil du vom Tod erstanden biss, werd ich im Grab nicht bleiben

Uitvoerenden:  Lisa Bunt – sopraan; Jochem Baas – countertenor; Theo van Willigenburg – tenor; Ruben Timmer – bariton; Maurits Bunt – kistorgel en Leeflangorgel; Harald Bunt - gamba.   Voorganger: ds. Jos de Heer.

 

Muziekdienst 9 januari

Be thou my vision – Muziek voor Epifanie

Deze dienst is op zondagavond via Youtube te bekijken en te beluisteren 

Op deze eerste zondag na Epifanie lezen we over de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan: het eerste teken van zijn verschijning als Messias, het kwetsbare Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Het met Kerst geboren licht (nata lux) gaat nu schijnen in de wereld

Tijdens de muziekdienst op 9 januari horen we een nieuwe compositie van de jonge Britse dirigent Philip Stopford: zijn motet Be Thou My Vision gebaseerd op de gelijknamige hymne. Ook klinkt het korte God be in my Head van de Nederlandse dirigent Daniel Rouwkema en Morten Lauridsens beroemde O Nata Lux.

Mezzo-sopraan: Iris Bouman; Altus: Jochem Baas; Tenor: Theo van Willigenburg; Bariton Ardaan Dercksen. De vier stemmen worden op piano en orgel begeleid door onze eigen organist Dirk Zwart.

Voorganger is ds. Pieter Oussoren.

 

Muziekdienst 13 november 2021 12.00 uur - Gabriel Fauré's betoverende Requiem

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: in de maand november brengen we in kleine bezetting het beroemde Requiem dat Gabriel Fauré tussen 1887 en 1890 componeerde. In november valt namelijk zowel Allerzielen (2 november) als Eeuwigheidszondag (21 november). Fauré schreef zijn 'dodenmis' voor orgel, koor en solisten en later voor orkest, koor en solisten. In de muziekdienst van 12 november klinken op één na alle delen uit het Requiem uitgevoerd met orgel, piano, altviool en vocaal kwartet, waaronder het beroemde Pie Jesu en het aangrijpende Agnus Dei en In Paradisum. Voorganger is ds Pieter Oussoren.

De vocale solisten zijn Iris Bouman (sopraam), Jochem Baas (altus), Theo van Willligenburg (tenor) en Elbert de Jong (bariton). Elbert de Jong zagen we dit jaar al eerder bij de uitvoering van aria’s uit Händels Messiah. Later zagen we hem ook op TV want hij is naast zanger (opgeleid bij het Roder Jongenskoor en The Gents) ook de jongste hoogleraar in de Rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Omdat hij gespecialiseerd is in civielrechtelijke zaken rond milieurisico’s, schadelijke stoffen en luchtvervuiling komt hij de laatste tijd vaak in beeld.

 

Muziekdienst 9 oktober 2021 12.00 uur - Solocantate Buxtehude 'Jubilate Domino'

Countertenor Gerben van der Werf begon zijn loopbaan als zanger in het Kampen Boys Choir  en studeerde daarna aan het Utrechts Conservatorium en het Royal College of Music in Londen. In 2019 studeerde hij cum laude af en vervolgde hij zijn studie aan de Dutch National Opera Academy. Inmiddels is hij een veelgevraagd zanger zowel bij Opera Zuid, bij de Nationale Opera en in producties van de Dutch National Opera Academy. Afgelopen seizoen schitterde hij in de nieuwe opera Ritratto van Willem Jeths, waar hij op het laatste moment een zieke countertenor verving Hij zong daar de rol van ballet impresario Serge Diaghilev.

We zijn erg gelukkig dat we Gerbenkonden vastleggen om in deze Muziekdienst samen met Harald Bunt (gamba) en Maurits Bunt (kistorgel) de solocantate Jubilate Domino van Dietrich Buxtehude (1637-1707) uit te voeren. In deze cantate schreef Buxtehude zowel een solopartij voor de countertenor als voor de gambist. Deze solocantate vormde een voorbeeld voor de solocantates die Johann Sebastian Bach later schreef.

 

Muziekdienst 12 september 2021

Ich wandre durch Theresienstadt

De muziek en ook de lezingen in deze Muziekdienst stonden in het teken van de joodse feestdagen in september en begin oktober, met name het Loofhuttenfeest, het feest waarmee de uittocht uit het Egyptische slavenhuis en de daaropvolgende tocht door de woestijn wordt gevierd (net als de Israëlieten woont men tijdelijk in een tent met een dak van loofbladeren).

Centraal stond de muziek van de joodse auteur en componiste Ilse Weber (1903-1944) die zijn schreef toen zijn was opgesloten in de tot concentratiekamp veranderde Tsjechische vestingstad Theresienstadt. Ilse Weber was ziekenverzorger voor de joodse kinderen in het kamp en schreef een kinderopera en liederen voor mezzosopraan en klavier. Het meest bekende lied Ich wandre durch Theresienstadt is door Euwe de Jong tot uitgangspunt gemaakt van drie composities voor viool en orgel: één in de stijl van Erich Wolfgang Korngold (1897-1957), één in de stijl van Olivier Messsiaen (1908-1992) en één in de stijl van Hugo Distler (1908-1942).

Uitvoerenden waren Lisa Bunt (mezzo-sopraan), Thirza van Driel (viool), Maurits Bunt (orgel) en Euwe de Jong (harmonium en piano).Thirza van Driel speelde ook het beroemde thema uit de film Schindler’s List, gecomponeerd door John Williams. Voorganger in de dienst was dr. Theo van Willigenburg.

Hier is de LINK naar de opname. En HIER vindt u de liturgie.

 

Muziekdienst 13 juni 2021

JAZZMUZIEK IN DE KERK

Het kerkorgel heeft in de Jazz niet echt een belangrijke rol en Jazz klinkt ook niet zo vaak in de kerk. Toch is het orgel heel geschikt voor dit genre, zoals bijvoorbeeld Count Bassie liet horen.

Organist Berry van Berkum heeft de traditie opgepakt en samen met misschien wel de beste klarinettist van Nederland, Steven Kamperman, richtte hij Het Orgel Trio op, waarbij contrabassist Dion Nijland het anker werd tussen de twee hoofdrolspelers.

Het trio heeft in de Muziekdienst van 13 juni geïmproviseerd en arrangementen van Charlie Parker en Charles Minhus gespeeld, Daarnaast begeleidde Berry, Steven en Dion de samenzang op swingende en jazzy wijze. Voorganger in de dienst was ds. Pieter Oussoren. Dit is de LINK naar de opname van de dienst. HIER vindt u de liturgie.

 

Muziekdienst 9 mei 2021

Vijfde zondag na Pasen: Hymns

Zie hier de opname van deze Muziekdienst en hier de liturgie

In 2015 maakten Euwe en Sybolt de Jong een CD die insloeg als een bom. Onder de titel Hymns brachten ze arrangementen van geliefde hymnes  gezongen door vier solostemmen en begeleid op twee kofferharmoniums en altviool. Die harmoniums zien we nu vaak in de Muziekdiensten, maar in 2015 was dat nog helemaal nieuw. Tóén moesten de gebroeders de Jong hun keuze voor het harmonium tijdens het radioprogramma 'Spiegelzaal' (zondagmorgen op NPO 4) nog rechtvaardigen door er op te wijzen dat het harmonium geen 'psalmenpomp' was maar een instrument dat met graagte werd gebruikt in Parijse bordelen (!).

Tijdens de Muziekdienst klonken de mooiste hymnes van die toen uitgebrachte CD:Tebe Poem (Rachmaninovs Te Deum), Nearer my God to Thee (Nader mijn God tot U), Come love, come Lord (van Ralph Vaughan Williams) en Abide with me (Blij mij mij nabij). Enkele van die hymnes zingen we natuurlijk ook in het Nederlands, in de hoop dat we tegen die tijd weer mogen zingen. Sopraan is Iris Bouman, altus Jochem Baas, tenor Theo van Willigenburg en bariton Elbert de Jong. Euwe en Sybolt de Jong bespeelden kistharmoniums en het Leeflangorgel. Altviolist was Bas Egberts.

Voorganger in deze Muziekdienst was ds. Jos de Heer.

 

Muziekdienst 4 april 2021 Eerste Paasdag

Aria's voor Pasen uit Händels Messiah

Het bekende Oratorium Messiah van Georg Friedrich Händel kennen we vooral vanwege het eerste deel waarin de komst van de Messias wordt aangekondigd. Minder bekend is het tweede en derde deel waarin, na de Passie van Christus, diens opstanding wordt bezongen. Daar hoort ook het bekende Halleluja-koor thuis.

Op Eerste Paasdag klonken (zien HIER) drie prachtige aria's en een koraal uit die delen van Messiah: But thou didst not leave his soul in hell (sopraan), Thou art gone up on high (mezzo-sopraan), How beautiful are the feet (Aria in de tweede zetting die Händel maakte voor alt). Net als in het eerste deel van Messiah schildert Charles Jennings, Händel's tekstschrijver, de gebeurtenissen vooral in termen van oudtestamentische teksten

(Mezzo-)sopraan in deze Muziekdienst was Iris Bouman, altus Jochem Baas, tenor Theo van Willigenburg en bariton Koos Maehielse. Het Leeflangorgel en kistorgel worden bespeeld door Maurits Bunt en Cornelie Wannee is de violiste. Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren.

De liturgie is hier te lezen

 

 

Muziekdienst 14 februari 2021

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

De hymne 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ' ('U Here Jezus roep ik aan' - Liedboek 796) stamt uit 1530, dus uit de beginjaren van de Reformatie, en is gecomponeerd door de theoloog Johann Agricola (1494-1566), een leerling en vriend van (maar later gebrouilleerd met) Luther. Bach bouwde er een Cantate omheen (BWV 177) waaruit we de alt-aria 'Ich bitt noch mehr, o Herre Gott' horen én het slotkoraal. Die aria is bedoeld voor solo countertenor, continuo en solo gamba. Opnieuw horen we in deze dienst de piepjonge gambist Harald Bunt begeleid door zijn broer Maurits die inmiddels in de Lutherse Kerk vaste organist is. Countertenor solist is de Engelsman Timothy Braithwaite, die ooit begon als jongenssopraan in een Engels koor en zich daarna als Choral Scholar aan Royal Holloway en studerend aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag voorbereidde op zijn inmiddels bloeiende professionele carriere (zichzelf begeleidend op luit!).

Ook speelt Maurits Bunt het beroemde orgelvoorspel BWV 639 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ .

Voorganger in de Muziekdienst is ds Jos de Heer.

De dienst kan HIER bekeken en beluisterd worden. De liturgie is HIER te vinden.

 

Muziekdienst 10 januari 2021

O nata lux- eigentijdse Lutherse componist

De dienst is HIER te zien en te beluisteren

Tijdens de muziekdienst op 10 januari hoordenwe muziek voor Epifanie van de Amerikaanse, Lutherse componist Morten Lauridsen: O Nata Lux en één van zijn Chansons des Roses (Dirait-on), samen met een een diep roerend Onze Vader van Nikolai Kedrov. Maar de dienst begon met het beroemde Ubi Caritas van Ola Gjeilo, de Noorse componist die nu werkt in New York en die wereldwijd furore maakt.

Het Borodin Kwartet bestaat uit Cécile Beemster (sopraan), Jochem Baas (altus), Theo van Willigenburg  (tenor) en Ralph Koreman (bariton) De vier stemmen werden op piano en orgel begeleid door onze eigen organist Dirk Zwart. Voorganger was ds. Pieter Oussoren. 

De liturgie is hier te lezen.

Muziekdienst Eerste Kerstdag 25 december 2020 om 12.00 uur

Beroemde Aria's en koren uit Bach's Weihnachtsoratorium

DEZE MUZIEKDIENST IS HIER TE BEKIJKEN EN TE BELUISTEREN

 

Sopraan: Iris Bouman  Altus: Jochem Baas  Viool: Cornelie Wannee Kistorgel en orgel: Maurits Bunt

Ook dit jaar was er op Eerste Kerstdag in plaats van de 10.00 uur dienst, een Muziekdienst om 12.00 uur. Daarin klonken pareltjes uit Bach's beroemde Weihnachtsoratorium. We horen drie bekende aria's voor alt en mezzosopraan:

Bereite dich Zion uit de eerste cantate van het Weihnachtsoratorium, Schlafe, mein Liebster genieße der Ruh uit de tweede cantate en Schließe, mein Herze, dies selige Wunder uit de derde cantate.  Daarnaast klonken in de samenzang bekende koralen uit het Weihnachtsoratorium.

Voorganger was ds. Pieter Oussoren

De liturgie is hier te lezen.

 

Muziekdienst 25 december 2023 12.00 Aria's uit het Weihnachtsoratorium

Ingekaderd in een Lutherse liturgie brengt mezzo-sopraan Iris Bouman twee beroemde aria’s uit het hoogtepunt van Barokmuziek: het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Daarnaast klinken ook koralen uit dat Weihnachtsoratorium. Sopraan is Lisa Bunt, tenor is Theo van Willigenburg. Zij worden begeleid op kistorgel door Maurits Bunt en op viool door Cornelie Wannee. 

Samen zingen we enkele koralen mee, waaronder natuurlijk Luthers ‘Vom Himmel hoch da komm ich her’. Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. Vanaf 11.00 wordt koffie en thee geschonken in de Lutherzaal.

 

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede zondag van de maand.

De Lutherse Kerk heeft een goede ringleiding.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier voor het laatste nummer van Opwaarts (het kerkblad van de Lutherse Kerk Apeldoorn).