"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

ds. Pieter Oussoren

Pieter Oussoren  (1943) was na zijn studie theologie achtereenvolgens predikant in hervormd Koog aan de Zaan, in de Hervormde Gemeente (Bejaardenpastoraat) en de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Utrecht, de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Leeuwarden, de Hervormde Gemeente van Bussum (Elthetokapel) en daarna wederom in de Hervormde Gemeente van Utrecht (Oranjekapel en Nicolaïkerk). Sinds 2012 hij predikant in de Evangelische-Lutherse Gemeente van Apeldoorn.  In 2004 verscheen van zijn hand een vertaling van de Bijbel onder de titel Naardense Bijbel (Vught: Skandalon). In 2008 publiceerde hij samen met koptologe Renate Dekker een vertaling van deuterocanonieke en apocriefe bijbelteksten onder de titel Buiten de Vesting (Vught: Skandalon).

Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel is het levenswerk van Pieter Oussoren. Sinds 1972 is hij er mee doende. Zijn vertaling wil zo letterlijk mogelijk teruggrijpen op de oorspronkelijke teksten uit Hebreeuws en Grieks. In veler ogen is het meer een literaire vertaling, die geroemd wordt om z'n oorspronkelijke vertaalkeuzes. Iets meer over de achtergronden vindt u op de website van de uitgever.

De Naardense Bijbel is vernoemd naar de Nederlandse plaats Naarden; in de eerste editie zijn afbeeldingen opgenomen van 22 tongewelfschilderingen uit de Naardense Grote of Sint-Vituskerk.

Tischrede-gesprekken

Elke vierde zondag van de maand om 12.00 (behalve in de maanden mei-augustus)

Spannende gesprekken met spraakmakende denkers over de eigentijdse betekenis en relevantie van aloude geloofsbegrippen naar analogie van de beroemde Tischreden van Luther. Een lichte lunch wordt geserveerd. Toegang vrij (collecte)

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier voor het laatste nummer van ons kerkblad

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede zondag van de maand